კატეგორიები

წერილის გაგზავნა

lock პაროლის შეხსენება
ჯერ არ ხართ რეგისტრირებული?
უკვე ხართ რეგისტრირებული?
210 C
სამშაბათი, 18 ივნისი 2024 04:20


 

 

 

 ეტიკეტი


 

გარეგნული იერსახე

   საქმიანი ეტიკეტი
გარეგნული იერ-სახე    საქმიანი ეტიკეტი
     
 სუფრის ეტიკეტი    დიპლომატიური ეტიკეტი
სუფრის ეტიკეტი   დიპლომატიური პროტოკოლი
     
 ეტიკეტი - არავერბალური ურთიერთობა    ყოველდღიური ეტიკეტი
არავერბალური ურთიერთობა     ყოველდღიური ეტიკეტი
     
სექსუალური ეტიკეტი    სატელეფონო ეტიკეტი
სექსუალური ეტიკეტი    სატელეფონო ეტიკეტი
     
 საბავშვო ეტიკეტი    მსოფლიოს ქვეყნების ეტიკეტი
საბავშვო ეტიკეტი   მსოფლიოს ქვეყნების ეტიკეტი

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე