კატეგორიები

წერილის გაგზავნა

lock პაროლის შეხსენება
ჯერ არ ხართ რეგისტრირებული?
უკვე ხართ რეგისტრირებული?
210 C
სამშაბათი, 18 ივნისი 2024 03:11


 

ძვირფასო მკითხველო:

ინტერნეტ პორტალი www.aura.ge 2009 წლის ნოემბრიდან თქვენს სამსახურშია.

პორტალზე გამოქვეყნებული სტატიები, ფასიანი მასალები და ნათარგმნი ნიმუშები არის Aura.Ge-ის ინტელექტუალური საკუთრება და დაცულია შესაბამისი კანონმდებლობით.

(კვირაში ერთხელ ხდება საიტის დუბლირება (backup) და დისკზე შენახვა).

მასალის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პირადი მოხმარების მიზნით (წასაკითხად, მეგობრებისათვის და სოციალურ ქსელებში გასაზიარებლად).

ვებ-საიტებზე და სოციალურ ქსელებში მასალის უნებართვოდ განთავსება შეიძლება მხოლოდ:

 მასალის მოკლე აღწერის და ბმულის მითითებით;

 მასალის შესავალის და ბმულის მითითებით;

რაც შეეხება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში მასალის გამოქვეყნებას (წყაროს მითითებითაც კი): (ვებსაიტებზე, სოციალურ ქსელებში, ბლოგებზე განსათავსებლად და ტელევიზიასა და რადიოში გამოსაყენებლად) აღნიშნული საკითხები რეგულირდება მხოლოდ აურა.გე-ს ადმინისტრაციასა და მსურველ პირს ან ორგანიზაციას შორის შეთანხმების საფუძველზე.

თუ ასეთი შეთანხმება არ არსებობს, ერთი მასალის გამოყენების საფასური შეადგენს 200 ლარს.


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვებ-გვერდის მომხმარებელთა პირადი მონაცემი (სახელი. გვარი და ელექტრონული ფოსტა) ინახება ვებსერვერზე.

მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის, მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზისთვის, ასევე, შესაძლო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენისა და  ვებ ადმინისტრირების მიზნებისთვის.

ვებ-გვერდის მიერ დამუშავებული მომხმარებლის მონაცემები (სახელი. გვარი. ელექტრონული ფოსტა) არის კონფიდენციალური და არ გადაეცემა მესამე მხარეს.


დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

email:

contact@aura.ge

info@aura.ge

მცირე მეწარმე პირი - www.aura.ge

ა.პირველწოდებულის V ჩიხი- N 10

პატივისცემით:

www.aura.ge-ის ადმინისტრაცია.

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე